gorne001.jpg (9993 bytes)
Ząb sieczny górny przyśrodkowy (dens incisivus medialis)
uwagi ogólne:
 • korona w kształcie łopatowatym
 • powierzchnia żująca zredukowana do brzegu siecznego
 • powierzchnia styczna w kształcie trójkąta
 • najwiekszy ząb w grupie zębów siecznych
rozważania czynnościowe:
 • dla ochrony przyzebia brzeznego na powierzchni wargowej wypukłość pionowa (największa przy szyjce zęba) oraz na powierzchni podniebiennej wykształcony guzek zęba (tuberculum)
 • dłutowaty kształt zebów siecznych dobrze nadaje się do rozcinania pokarmów
powierzchnia przedsionkowa:
 • kształt podstawowy: prostokątny, zwężający się w kierunku szyjki zeba
 • cech wypukłości korony: wypukłość pozioma wieksza od strony dośrodkowej niż odśrodkowej, a wypukłość pionowa zwieksza się w kierunku szyjki
 • cecha kąta: brzeg sieczny z krawędzią styczną dośrodkową tworzy kat ostry, a z odśrodkową zaokrąglony
powierzchnia podniebienna:
 • powierzchnia podniebienna przypomina powierzchnię przedsionkową, ale jest mniejsza i węższa, odpowiednio do kształtu łuku zębowego
 • ograniczenie powierzchni stanowią listwy brzeżne, które przechodzą w guzek zęba
 • kształt powierzchni przypomina łopatę, a listwa środkowa może być bardzo róznorodnie uformowana
powierzchnia styczna:
 • powierzchnia styczna jest trójkątna, przy czym wierzchołek trójkąta wskazuje brzeg sieczny
 • linia szyjki przebiega łukowato, z wypukłością skierowaną do brzegu siecznego
 • po stronie wargowej najwieksza wypukłość przyszyjkowo
 • podniebiennie guzek językowy
 • cały kształt przypomina dłuto
krawędź sieczne:
 • powierzchnia wargowa widocznie wieksza od podniebiennej
 • krawędź sieczna przebiega zgodnie z cechą wypukłości korony
Ząb sieczny górny boczny (dens incisivus lateralis)
uwagi ogólne:
 • kształt taki sam, jak zeba siecznego przyśrodkowego, ale ząb mniejszy
rozważania czynnościowe:
 • należy do zębów ulegających redukcji w uzebieniu człowieka
 • wiele róznych odchyleń w kształcie i wielkości lub w ogóle brak zęba
 • kształtem podobny do zębów mlecznych lub stozkowatych, soplowatych czy w kształcie sztyftu
powierzchnia przedsionkowa:
 • kształt podstawowy taki sam jak zeba siecznego przyśrodkowego, ale ząb mniejszy, bardziej wysmukły, o bardziej zaznaczonych wypukłościach
 • korzeń słabo wykształcony
 • rzadko wystepują bruzdy
powierzchnia podniebienna:
 • podobna do odpowiedniej powierzchni zęba siecznego przyśrodkowego
 • listwy brzeżne są jednak bardziej zaznaczone
 • powierzchnia wklęsła, podchodząca w stosunku do guzka
 • pod guzkiem znajduje się otwór ślepy (foramen cecum)
powierzchnia styczna:
 • poniżej punktu kontaktu silnie zbieżna w kierunku szyjki
 • linia szyjki taka sama jak w siekaczu przyśrodkowym
krawędź sieczna:
 • powierzchnia wargowa wyraźnie wypukła, podobnie jak kła
 • brzeg sieczny wyraźnie zaokrąglony
Kieł górny, ząb psi, ząb oczny, ząb jednoguzkowy (dens caninus, dens angularis, dens cuspidatus)
uwagi ogólne:
 • ząb do przytrzymywania i rozrywania pokarmu
 • nazwa ząb psi pochodzi od tego, iż kształt jego podobny jest do zeba u psów, który   służy do rozrywania pokarmów
 • ząb oczny, ponieważ procesy zapalne korzenia wywołują objawy ze strony oka
 • ma długi, silny korzeń, mocno zakotwiczony w kości szczęki
 • doskonale nadaje się jako ząb filarowy do protez częściowych
rozważania czynnościowe:
 • stanowi punkt załamania pod kątem szeregu zębowego
 • jest zębem przejściowym pomiędzy zębami siecznymi a zebami z powierzchnia żującą
 • przy wszystkich ruchach czynnościowych powoduje rozdzielenie szeregu zębów bocznych górnych i dolnych, jest to tzw. prowadzenie kłowe
powierzchnia przedsionkowa:
 • brzeg sieczny ma kształt daszkowaty, przy czym ramię mezjalne jest krótsze i przebiega bardziej poziomo, ramię dystalne jest bardziej strome i dłuższe
 • dobrze wykształcona listwa środkowa dzieli powierzchnię wargową na dwie części: dośrodkową (węższą) i odśrodkową (szerszą)
 • cecha wypukłoci korony silnie zaznaczona
 • wystepują bruzdy sieczne
 • brzeg szyjki łukowaty, wypukły
 • bruzdy przyszyjkowe dobrze zaznaczone
powierzchnia podniebienna:
 • mniejsza od wargowej i wyraźnie trójkątna
 • wydatny guzek zeba i listwy brzeżne
powierzchnia styczna:
 • kształt podstawywy trójkątny
 • krawędź dośrodkowa leży niżej niż brzeg sieczny
 • mozna rozpoznać bruzdy przyszyjkowe
 • linia szyjki wygieta w kierunku brzegu siecznego
 • wyraźna wypukłość pionowa powierzchni wargowej
 • wydatny guzek zeba (stąd masywny wygląd)
krawędź sieczna:
 • wyraźnie zaznaczona cech wypukłości korony
 • widoczna wuraźna listwa środkowa po stronie wargowej
Ząb przedtrzonowy pierwszy górny, ząb dwuguzkowy (dens praemolaris, dens bicuspidatus)
uwagi ogólne:
 • pierwszy ząb z powierzchnia żująca, powstała w wyniku znacznego rozwoju guzka językowego
 • wykazuje odwrotną cechę wypukłości korony
 • najczęściej korzeń ma dwa wierzchołki
rozważania czynnościowe:
 • w miejscu brzegu siecznego dwuguzkowa powierzchnia żująca do zgrubnego rozdrabniania pokarmów
 • ząb odruchowo służy do przytrzymywnia pokarmów twardych, a razem z kłem do odgryzania pokarmów włóknistych
 • funkcjonalnie uwarunkowany rozwój dwóch korzeni u podstawy dwóch guzków
powierzchnia przedsionkowa:
 • cech wypukłości i cecha keta najczęściej odwrotna
 • linia szyjki ma kształt łukowaty
 • wystepują bruzdy przyszyjkowe
powierzchnia podniebienna:
 • mniejsza od przedsionkowej (policzkowej)
 • listwa środkowa zwrócona w kierunku mezjalnym
 • linia szyjki bardziej wygięta niż po stronie policzkowej
powierzchnia styczna:
 • kształt prostokatny
 • wypukłość policzkowa bardziej zaznaczona niż wypukłość podniebienna
 • linia szyjki wygięta w kierunku powierzchni żującej
 • guzek policzkowy większy, wyższy, o ostrzejszych krawędziach niż guzek podniebienny (guzek podniebienny zaokrąglony)
powierzchnia żująca:
 • owalny zarys powierzchni żującej
 • odwrotna cecha wypukłości korony
 • dwa guzki oddzielone bruzdą centralną
 • bruzda centralna rozgałęzia się przed listwami brzeżnymi (bruzdy wyglądają jak litera H)
 • bruzda centralna przesunięta ku podniebieniu
Ząb przedtrzonowy drugi górny, ząb dwuguzkowy (dens praemolaris lateralis, dens bicuspidatus)
uwagi ogólne:
 • ogónie mniejszy i mniej charakterystyczny niż ząb czwarty
 • guzki jednakowej wielkości i wysokości
 • tylko jeden korzeń
rozważania czynnościowe:
 • ząb ulegający redukcji 9podobnie jak ząb drugi)
 • znajduje się między dwoma znacznie obciążonymi czynnościowo zebami (czwartym i szóstym)
 • służy tylko do zgrubnego rozdrabniania pokarmów
powierzchnia przedsionkowa:
 • podobna do zęba czwartego, ale mniejsza (bez wydatnej cechy kąta i wypukłości korony)
 • dystalny brzeg szkliwa leży głebiej niż brzeg mezjalny
 • dwie części powierzchni jednakowej wielkości
powierzchnia podniebienna:
 • ząb podobny do zeba czwartego, ale mniejszy
 • listwa środkowa leży centralnie
 • linia szyjki bardziej łukowata
powierzchnia styczna:
 • guzki jednakowej wysokości i wielkości
 • bruzda centralna silnie zaznaczona i głeboka tworzy prawie szczelinę (podatność na pruchnicą)
 • prawidłowa cecha wypukłości korony
powierzchnia żująca:
 • podstawowy kształt taki sam jak w zębie czwartym
 • bruzda centralna połozona pośrodku
 • ewentualnie po stronie podniebiennej guzek dodatkowy (tzw. molaryzacja, czyli upodabnianie się do zebów trzonowych)
 • guzek podniebienny bardziej zaokrąglony
Ząb trzonowy pierwszy górny, ząb wieloguzkowy (dens molaris, dens multicuspidatus)
uwagi ogólne:
 • korona wieloguzkowa i trzy korzenie (dwa policzkowe i jeden podniebienny)
 • obszerne przyzębie wokół korzeni powoduje zdolność zęba do przyjmowania ogromnych nacisków związanych z żuciem
 • największy zą w uzebieniu, z największą powierzchnią żującą
rozważania czynnościowe:
 • pierwszy wyrzynający się ząb uzębienia stałego i najczęściej także jako pierwszy utracony
 • przy wymianie uzebienia ustala wysokość zwarcia i zapewnia kolejnym wyrzynającym się zebom odpowiednią orientację
 • przejmuje najwiekszą czynności żucia, przede wszystkim w czasie wymiany uzebienia
 • służy do całkowitego zmiażdżenia i zmielenia pokarmu
 • guzki policzkowe odcinają pokarm, a guzki podniebienne ustalają wysokość zwarcia - tzw. guzki podporowe
powierzchnia przedsionkowa:
 • powierzchnia policzkowa ma silnie zaznaczoną bruzdę podłuzną, która dzieli ją na dwie części podobne do zębów przedtrzonowych
 • szczyt guzka dośrodkowego jest wyższy niż odśrodkowego
 • wyraźnie wykształcone listwy środkowe dzielą część dośrodkową i odśrodkową powierzchni policzkowej na dwie mniejsze części
 • część dośrodkowa powierzchni jest bardziej wypukła, linia szyjki przebiega faliści, powierzchnia obniża się w kierunku dystalnym
powierzchnia podniebienna:
 • powierzchnia podniebienna mniejsza od policzkowej
 • odznacza się znaczna zbieżności w kierunku szyjki
 • bruzda podłuzna dzieli powierzchnię na dwie nierówne części
 • guzek dośrodkowy jest wyższy i większy
 • część dośrodkowa jest bardziej wypukła
 • na części mezjalnej może wystepować mały, dodatkowy guzek, tzw. Carabelliego (tuberculum Carabelli)
 • linia szyjki ma kształt falisty
powierzchnia styczna:
 • powierzchnia styczna dośrodkowa ma kształt prostokąta
 • typowa wypukłośc powierzchni policzkowej i podniebiennej
 • linia szyjki przebiega łukowato, wypukłością w kierunku powierzchni żującej
powierzchnia żująca:
 • ma kształt rombu z czterema guzkami (wg wielkości): dośrodkowy podniebienny, dośrodkowy policzkowy, odśrodkowy policzkowy i odśrodkowy podniebienny
 • guzki ograniczone są bruzdami, które tworzą, nieco zniekształconą, literę H
 • w miejscu stykania się poszczególnych bruzd powstają małe dołki, w środku powstaje tzw. dołek środkowy
 • każdy guzek ma listwę środkową i listwy boczne, a pomiędzy nimi utworzone są fałdy